จ.กระบี่ พิธีเปิดการแข่งกีฬา กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 6

เปิดอ่าน 470 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

จ.กระบี่ จัดพิธีเปิดการแข่งกีฬา กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 6
นายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด บรรยากาศเต็มไปด้วยอย่างคึกคัก

วันนี้ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่สนามเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศทางกีฬา กันเกราเกมส์ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดนมีนายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ เป็นประธานในพิธี นางสาวพิทยา เมืองไทย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างพัฒนาให้นักเรียน มีความสมบูรณ์ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศทางกีฬา กันเกราเกมส์ครั้งที่ 6 ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม ให้เด็กนักเรียน มีความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งนอกจากเป็นกีฬาแล้ว ผู้เข้าร่วมทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพลานมัยที่ดีต่อไป

การแข่งขันกีฬา กันเกราเกมส์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท และมีขบวนพาเหรดของนักกีฬา กองเชียร์ ส่วนบรรยาการการแข่งขันในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จ.กระบี่ พิธีเปิดการแข่งกีฬา กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 6

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/121475