โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 581 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ หอประชุม ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 ซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 20 โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และจังหวัดนครสวรรค์จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 ยังมีการแสดงของเด็กและเยาวชนชุด จินตลีลา เทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 85 พรรษา โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมขนมหวาน แก่เด็ก

กณต  ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/119222