“บิ๊กบี้” ลงอุดรฯ พบเครือข่ายนอกระบบ ผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในพื้นที่

เปิดอ่าน 407 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

“บิ๊กบี้” ลงอุดรฯ พบเครือข่ายนอกระบบ ผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในพื้นที่

รมว.แรงงาน และคณะ ลงพื้นที่อุดรธานี พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในพื้นที่ ฝึกอาชีพ ให้มีงานทำ มีรายได้ ขยายหลักประกันความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะยังได้เยี่ยมชมการให้บริการด้านแรงงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มาออกบูทอีกด้วย อาทิ แนะนำสาธิตการฝึกอาชีพ โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ การแนะแนวอาชีพ การแนะนำตำแหน่งงานว่างทั้งภายในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอื่นๆ ด้วยรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และการให้ความรู้ประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ แก่แรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมต่างได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “บิ๊กบี้” ลงอุดรฯ พบเครือข่ายนอกระบบ ผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/119090