อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดอาคารเก็บสินค้าเกษตร

เปิดอ่าน 562 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดอาคารเก็บสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเชาวลิต สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าเกษตรแห่งนี้จำนวน 5,000,000 บาท และสหกรณ์จ่ายสมทบอีก 2,283,000 บาท เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรกับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเพาะปลูกไม้ผล เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง เพื่อสร้างระบบตลาดผลไม้และสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ยกระดับราคา กระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสืทธิภาพต่อไป โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระพรหม นายปานเทพ รัสมะโน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดอาคารเก็บสินค้าเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/118885