ทัพภาค 3 จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดนครสวรรค์

เปิดอ่าน 512 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 16 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมโฟ ทู ซี จังหวัดนครสวรรค์ พลตรีรเณศ อินทร์ยิ้ม รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์พื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ในระดับจังหวัดให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขจัดปัญหาข้อขัดแย้งของสังคมอันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องและเพื่อความปรองดองสมานฉันท์เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่และร่วมขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองไปด้วยกัน และได้ทำการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เสด็จมาในพื้นที่ 4จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุทัยธานีและนครสวรรค์ รวม 113 คน

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทัพภาค 3 จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดนครสวรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/118648