ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 268 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

13 สิงหาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

จากอิทธิพลของพายุเซินกาที่พัดเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาน้ำท่วมที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร โดยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำรับน้ำจากแม่น้ำหลายสายจากจังหวัดต่างๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้สำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรและที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 25 แห่ง มีสมาชิกได้รับผลกระทบจำนวน 3,465 ราย ประกอบด้วย 1) พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 30,425 ไร่ 2) พื้นที่การประมง (เลี้ยงปลาในกระชัง) จำนวน 1,600 ตารางเมตร 3) ด้านการปศุสัตว์ จำนวน 221 ตัว และ 4) ที่อยู่อาศัย (เสียหายบางส่วน) จำนวน 41 หลัง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า “การมอบถุงยังชีพในวันนี้เป็นการเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น สำหรับความช่วยเหลือที่จะดำเนินการต่อไปในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ การบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายของสมาชิก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งจะเป็นมาตรการช่วยเหลือด้านการลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ระยะเวลา 12 เดือน โดยขณะนี้ได้รับรายงานว่า ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกที่ประสบอุทกภัย จำนวน 674 ราย ใน 11 ตำบล เป็นความเสียหายด้านพื้นที่การเกษตร จำนวนทั้งหมด 5,110 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่นาข้าว จำนวน 5,93 ไร่ และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 17 ไร่”

นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสมาชิกขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และในส่วนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อสิ่งของเพื่อจัดทำถุงยังชีพ มอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นแล้ว โดยในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในหลายอำเภอ สหกรณ์ได้จัดสรรทุนสาธารณะประโยชน์ของสหกรณ์ช่วยเหลือแก่สมาชิกในสังกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

อนุวัตร /ภาพ / พิกุลวัลย์/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/117982