รกท.นอภ.ดอนมดแดง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

เปิดอ่าน 115 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

รกท.นอภ.ดอนมดแดง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ…เมื่อว้นที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ธร จ้นทร์สวัสดิ์ รักษาการนายอำเภอดอนมดแดง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องก้นและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอนมดแดงและ คณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติด (โต้ะข่าว) และร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยางกระเดา ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง
จ.อุบลราชธานี

ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รกท.นอภ.ดอนมดแดง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/117956