สโมสรไลออนส์มิตรภาพบุรีรัมย์ ทำพิธีเปิดโครงการค่ายอาสา

เปิดอ่าน 313 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สโมสรไลออนส์มิตรภาพบุรีรัมย์ ทำพิธีเปิดโครงการค่ายอาสา
คลายร้อนช่วยน้องชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. สโมสรไลออนส์มิตรภาพบุรีรัมย์ ทำพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาคลายร้อนช่วยน้องชายแดน ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญต่อการ บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา พัฒนา โรงเรียนในเขตชนบทในจังหวัดบุรีรัมย์ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก จึงทำให้นักเรียนขาดความพร้อมหลายๆด้าน ตัวอย่างเช่น ความพร้อมในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารชำรุดเสียหาย ระบบประปาในการส่งจ่ายน้ำ เป็นต้น ดังนั้นถ้านักเรียนยังขาดความพร้อมในส่วนข้างต้นที่กล่าวมา ก็อาจทำให้นักเรียนเกิดปัญหาในการเรียนได้ โครงการในครั้งนี้ นักศึกษาจะต้องนำองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยสร้างและพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความต้องการทางของท้องถิ่น ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในกิจกรรมที่ทำในครั้งนี้ สมาชิกได้ร่วมบริจาคแอร์,พัดลม,อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์การเรียน,ทุนการศึกษา และยังร่วมทาสีอาคา รวมถึงซ่อมแซมอาคารและระบบไฟที่ชำรุดอีกด้วย โดยจัดให้มีกิจกรรม ในวันที่12-14 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3วัน

/พิรุณ วัฒนกุล ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สโมสรไลออนส์มิตรภาพบุรีรัมย์ ทำพิธีเปิดโครงการค่ายอาสา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/117901