ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสัตหีบ ได้จัดโครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (คลิป)

วันที่ 6 สิงหาคม 2017 18:15
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
136 views

 

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมพุทธศักราช 2560 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสัตหีบ ได้จัดโครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด 70 ปี 126 วัน โดยให้นักศึกษา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในแบบต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนา เป็นอาชีพรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว และนำไปใช้ ในงานพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าที่ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนนักศึกษา และวิทยากรเข้าร่วมโครงการกว่า 450 คน และมีวิทยากรต้นแบบ จากสำนักพระราชวัง และสำนักพัฒนาสังคม มาเป็นครูผู้ฝึกสอน โดยมี นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายไพรัตน์เนื่องเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ รายงานการเปิดโครงการ

ธัญญกิตติ์ อ่อนแสง รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสัตหีบ ได้จัดโครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (คลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/116329