พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เดินทางไปเป็นวิทยากร บรรยาย อบรมโครงการ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (มีคลิป)

วันที่ 5 สิงหาคม 2017 14:35
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
145 views

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมพ. ศ. 2560 พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ กรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เดินทางไปเป็นวิทยากร บรรยาย อบรมโครงการ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติปลูกจิตสำนึก เทิดทูนศาสน์กษัตริย์และคุณธรรมจริยธรรม ที่ห้องประชุม สารภี โรงเรียนชล ราษฎรบำรุง จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้ร่วมรับฟังการอบรม เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น สโมสรไลอ้อนชลบุรี สโมสรไลออนส์บางปลาสร้อย

คณะครูอาจารย์ โรงเรียนราษฎรบำรุงวัตถุประสงค์ให้การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรม สำนึกและกตัญญู ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รวมถึงหลักศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม และความถูกต้องทั้งปวง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ธัญกิตติ์ อ่อนแสง รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เดินทางไปเป็นวิทยากร บรรยาย อบรมโครงการ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/116101