ธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่มเงินกว่า 2 ล้านมอบภาชนะรองรับน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 4 อำเภอ

เปิดอ่าน 1,764 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

image
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบภาชนะรองรับน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 4 อำเภอ โดยมีนายยุทธนา เฮี๊ยะหลง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศ รวมทั้งพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกับปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ในการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

image

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ร่วมดูแลช่วยเหลือชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติรวมทั้งให้ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นๆ ในการช่วยเหลือชุมชน และประชาชนที่รับความเดือดร้อน ในการนี้ สำนักงานธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากธนาคารส่วนกลาง ตาม”โครงการ ธกส ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ปี 2558/59” จำนวน 1,765,500 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ ซื้อถังน้ำมาตรฐานผ่านการรับรอง มอก. คุณภาพดี ขนาด 2,000 ลิตรจำนวน 300 ถัง งบประมาณถังละ 5,000 บาท

 

image

 

รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท ก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้ 300 ชุด และสนับสนุนเงินจัดทำฐานรองรับตัวถังน้ำขนาด 130 x 130 x 45 เซนติเมตร หมู่บ้านเป้าหมายละ 500 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท สำหรับวันนี้ ได้มีการจัดมอบถังน้ำพร้อมอุปกรณ์ก๊อกน้ำและเงินสนับสนุนฐานตั้งถังน้ำ สำหรับพื้นที่หมู่บ้านประสบภัยแล้งและมีความเดือดร้อนคือ อำเภอเมือง จำนวน 30 ถัง 30 หมู่บ้าน/อำเภอหล่มเก่า จำนวน 35 ถัง 35 หมู่บ้าน/อำเภอหนองไผ่จำนวน 45 ถัง 45 หมู่บ้าน และอำเภอวังโป่ง จำนวน 50 ถัง 50 หมู่บ้าน รวม 160 ถัง 160 หมู่บ้าน และส่วนที่เหลือจะทำพิธีส่งมอบให้ ณ อำเภอบึงสามพัน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำ เพื่อนำไปมอบให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย

 

image

 

ภาพข้อมูลข่าว/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่มเงินกว่า 2 ล้านมอบภาชนะรองรับน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 4 อำเภอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/11587