สหกรณ์เปิดตัวเดินหน้ากระจายลำไยแล้วกว่า ๑,๑๖๒ ตัน(มีคลิป)

เปิดอ่าน 797 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สหกรณ์เปิดตัวเดินหน้ากระจายลำไยแล้วกว่า ๑,๑๖๒ ตัน
จากปัญหาผลผลิตลำไยของเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ ถึงเวลาเก็บเกี่ยวพร้อมกัน ทำให้ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่มีปริมาณลำไยออกสูงตลาดมากที่สุด โดยในปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 6 แสนตัน :7jก่อให้เกิดปัญหาราคาลำไยตกต่ำ

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวภายหลังเป็นประธานปล่อยขบวนรถลำเลียงลำไยสดช่อจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกในการรวบรวมและกระจายลำไย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ซึ่งได้มีการเริ่มเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงวันนี้สามารถกระจายได้แล้วกว่า ๑,๑๖๒ ตัน มีการกระจาย ๒ ลักษณะ คือ ลำไยสดช่อกระจายได้แล้วกว่า ๕๓๒ ตัน มูลค่าประมาณ ๒๐ ล้านบาท ผ่าน ห้างสรรพสินค้า บริษัทไปรษณีย์ไทย ส่งต่างประเทศ และผ่านเครือข่ายสหกรณ์ ๔๙ จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนลำไยสดร่วง สหกรณ์ได้รวบรวมส่งให้พ่อค้าแล้วกว่า ๖๓๑ ตัน

นายประยูร กล่าวต่ออีกว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งหวังให้ขบวนการสหกรณ์ เข้ามาเป็นกลไกสำคัญ ในการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกลำไย ซึ่งสหกรณ์จะรับซื้อลำไยจากเกษตรกรสมาชิกในราคาที่สูงกว่าตลาด โดยลำไยช่อเกรด AA จะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 22-25 บาท ส่วนลำไยร่วงเกรด AA อยู่ที่กิโลกรัมละ 12 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด ซึ่ง ณ ขณะนี้ นอกจากสหกรณ์ฯ จะเข้ามาช่วยยกระดับราคาผลผลิตให้สูงขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด ยังส่งผลต่อราคารับซื้อผลผลิตของพ่อค้าคนกลาง

ซึ่งขยับราคาสูงขึ้นตามมาด้วย
สหกรณ์จะมีการกำหนดมาตรฐานผลผลิตลำไย โดย มาตรฐานลำไยสดช่อใน 1 กิโลกรัม จะต้องมีลำไยขนาด AA มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และขนาด A ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ นับแล้วต้องไม่เกิน 90 ลูก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพลำไยและด้านราคาที่เป็นมาตรฐานทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรสมาชิก นายประยูรกล่าวทิ้งท้าย


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สหกรณ์เปิดตัวเดินหน้ากระจายลำไยแล้วกว่า ๑,๑๖๒ ตัน(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/115340