มูลนิธิฯต้านโกง เปิด ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 4-5 ส.ค.60 นี้ “มงคลกิตติ์ เลขาฯมตช” นำทีม ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดนครพนม “

เปิดอ่าน 792 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

มูลนิธิฯต้านโกง เปิด ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 4-5 ส.ค.60 นี้ “มงคลกิตติ์ เลขาฯมตช” นำทีม ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดนครพนม “.

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กล่าวว่า คณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(มตช) โดย ท่านเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้สั่งการให้ทาง มูลนิธิฯ เปิด ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
ภายใต้ มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (มตช) เนื่องจาก ปี 2560 ในแถบภาคอีสานของประเทศไทยเกิดภาวะอุทกภัยน้ำท่วมอย่างเฉียบพลันส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทยเป็นอันมาก เพื่อคลี่คลายสถานะการณ์เบื้องต้น จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สิ่งของจำเป็น
อาทิเช่น อาหารแห้ง ปัจจัยต่างๆ
ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่
ฝ่ายประสานงาน
02-961-0383-7
087-608-4118
098-258-0828
084-914-7727
หรือร่วมบริจาคผ่านบัญชี
ชื่อบัญชี มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี (ออมทรัพย์ )
บัญชีเลขที่ 147-020-254-9
หมายเหตุ: ทางมูลนิธิฯจะออกใบเสร็จให้เพื่อไปเป็นรายจ่ายของนิติบุคคลหรือบุคคล ในการลงพื้นที่จุดแรก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครพนม อาทิ อ.นาแก,อ.วังยาง, อ.นาหว้า, อ.ศรีสงคราม และ อ.เรณูนคร เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อร่วมคลายทุกข์บางส่วนให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิฯต้านโกง เปิด ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 4-5 ส.ค.60 นี้ “มงคลกิตติ์ เลขาฯมตช” นำทีม ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดนครพนม “

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/115270