ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดน ผักกาดตบเท้ารับโล่รางวัลยกย่องชูเกียรติ สุดยอดนักบริหารดีเด่น (มีคลิป)

วันที่ 1 สิงหาคม 2017 17:59
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,813 views

เมื่อวันที่30-กรฎาคม 2560 เวลา14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่  กทม. จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

เป็นพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ SME  THAILAN  AWARDS 2017 สุดยอดผู้นำนักบริหารแห่งปี2560

โดยประธานในพิธี พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรีเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีในนาม

นาย โรจนินทร์ ชนะสินภวัฒน์กุล

ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแดนผักกาด ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ SME  THAILAN  AWARDS 2017 สุดยอดผู้นำนักบริหารแห่งปี2560

นึกถึงกัมพูชา นึกถึงเราทีมงาน แดน ผักกาด

วิสัยทัศน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ของ แดน ผักกาด

ชื่อของ หจก.แดน ผักกาด ก็ช่วยบ่งบอกอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตน ที่ไปที่มาระดับหนึ่ง จริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากการค้าเล็กๆที่ชายแดนตลาดผักกาดตั้งแต่ปี พศ.2540 ก่อนจะผันตัวเองมาอยู่แวดวงชิปปิ้ง-ขนส่ง ในปี พศ.2549 จนถึงปัจจุบัน แรกๆเริ่มเดิมที ก็มีการลองผิดลองถูกมาตลอด

แล้วค่อยๆสะสมประสบการณ์ด้านการค้าชายแดน ด้านชิปปิ้ง-ขนส่ง ร่วม10ปี มี Connection กับผู้ประกอบการไทยและกัมพูชา มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ หจก.แดน ผักกาด ได้การยอมรับจากลูกค้าทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาและก็เป็นที่รู้จักกันในลักษณะปากต่อปาก ขยายวงขึ้นมา จนผลประกอบการล่าสุดปี 2558 ที่ผ่านมาจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ทางเรารับทำผ่านพิธีการสินค้าส่งออกข้ามแดนรวมทุกด่าน ในส่วนของด่านจันทบุรี สามารถนำเงินเข้าประเทศไทย ด้วยมูลค่าการส่งออก 4 พันล้านบาท แต่ก็ขอเปรียบตนเองเหมือนฟันเฟืองตัวเล็กๆ ตัวหนึ่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตั้งใจพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ

ตอบโจทย์บริษัททางการค้า โลจิสติกส์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถึงแม้ปัจจุบันจะยังมีข้อจำกัดอีกหลายประการก็ตาม

การผ่านพิธีการศุลกากรด่านชายแดนของ หจก. แดน ผักกาด ทำอย่างไร

ด่านจันทบุรี มีด่านสำหรับการตรวจปล่อยสินค้ารวมสั้งหมด 4 ด่าน ประกอบด้วย

  1. ด่านพรมแดนบ้านผักกาด เป็นด่านผ่านแดนถาวร ซึ่งอยู่ติดกับตลาดพรม จ.ไพลิน กัมพูชา
  2. ด่านพรมแดนบ้านแหลม เป็นด่านผ่านแดนถาวร มีพื้นที่ติดกับ อ.กรมเรียง จ.พระตะบอง
  3. จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม พื้นที่ติดกับ โอ-ลั๊ว กัมพูชา
  4. จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี พื้นที่ติดกับบ้านกะบิน กัมพูชา

ปัญหาการส่งออกข้ามแดนของด่านจันทบุรี มีข้อจำกัด

เรื่องระยะทาง และตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยงานของราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ห่างไกลกัน การทำงานของตัวแทนที่นี้จึงต้องทำงานแข่งกับเวลาเป็นอย่างมาก และปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสื่อสารด้านภาษาระหว่างชิปปิ้งไทยกับชิปปิ้งกัมพูชา บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีรถสินค้ามาถึงหน้าด่านและไม่สามารถข้ามแดนส่งมอบสินค้าได้เนื่องจากปัญหาการประสานงานและข้อจำกัดด้านภาษา

ด้วยประสบการณ์ส่วนตัว ที่เป็นคนในพื้นที่ที่บ้านผักกาด จ. จันทบุรีและสามารถพูดภาษากัมพูชาได้ จึงเป็นข้อได้เปรียบจากการทำงาน จึงรู้ปัญหา และข้อจำกัด ทางการค้าทางด่านด้านนี้ดี เราจึงเน้นการประสานงานที่ชัดเจน และถูกต้องเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอันไม่พึงประสงค์ของทุกฝ่าย มีการแจ้งเตือนปัญหาและข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องอธิบาย กับผู้ประกอบการทั้งฝ่ายกัมพูชาและไทยให้รับรู้เข้าใจ และสามารถปฎิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบราชการทั้ง2 ฝั่งโดยทางเราพึงระลึกไว้เสมอว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการ ซื้อ-ขาย ระหว่างผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน แบบ WIN-WIN

มุมมองด้านโลจิสติกส์ของท่านเป็นอย่างไร

ก่อนหน้านี้ในอดีตด่านจันทบุรีเป็นด่านเล็กๆ ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและประกอบกับการคมนาคมของฝั่งกัมพูชาเองก็ยากลำบากถนนหนทางเป็นลูกรัง การขนส่งสินค้าเป็นเรื่องยากลำบากมากจึงมีปริมาณการส่งออกสินค้าค่อนข้างน้อย ปัจจุบันด้านฝั่งกัมพูชามีการพัฒนาถนน และเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณสินค้าผ่านด่านทางด้านนี้มากขึ้นและข้อได้เปรียบสภาพภูมิประเทศเส้นทางที่ราบเรียบรวมทั้งเรื่องระยะทางจากชายแดนไทยถึง จ.พระตะบองและเมืองพนมเปญที่ใกล้กว่าด่านอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนของฝั่งกัมพูชาเองที่ถูกกว่าด่านอื่นๆของกัมพูชาเช่นกันจึงเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น        การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางของคมนาคมของกัมพูชามีผลให้ผู้ประกอบการของกัมพูชามีทางเลือกมากขึ้น ว่าจะเลือกผ่านสินค้าของตนเส้นไหน ส่วนใหญ่จะเลือกตามการตัดสินใจของชิปปิ้งฝั่งกัมพูชาที่ตนใช้มากกว่าเพราะปัจจุบันการนำเข้าสินค้า  เป็นความรับผิดชอบของตัวแทนฝั่งกัมพูชาเป็นหลัก  โดยเจ้าของสินค้ากัมพูชาเองไม่ได้เจาะจงเพียงแต่ขอให้สินค้ามาถึงตนครบถ้วนปลอดภัยก้อพอ

ธุรกิจของท่านรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนอย่างไร                                                      

 ในอนาคตอีกไม่นานต่อจากนี้ไป การแข่งขันการให้บริการในระบบขนส่งกัมพูชาเริ่มขยายตัวมากขึ้น นั้นหมายถึงลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีผูกขาดไม่กี่ราย และส่วนใหญ่ก็อิงกับเส้นสายกับผู้มีอำนาจทางฝั่งเขาทำให้ราคาขนส่งค่อนข้างจะสูงมาก ปัจจุบันกัมพูชาเอง ผลจากสภาวะทางการเมืองที่มั่นคง มีผลให้เศรษฐกิจกัมพูชาพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มีการออกกฎหมายไหม่ๆออกมาหลายฉบับที่จะตอบรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของเขาเองเริ่มมีกฎหมายต่อต้านคอรัปชั่น เริ่มมีการให้ผู้บริการขนส่งเข้ามาในระบบมากขึ้นส่งผลให้มีผู้ประกอบการด้านนี้มีการพัฒนาภายใต้กรอบของกฎหมายมากขึ้น ซึ่งผิดจากเดิมที่ใช้เส้นสายในการทำธุระกิจซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการดำเนินธุระกิจที่มีการแข่งขัน บนพื้นฐานของความเป็นธรรมที่ดีขึ้น                                                                                                                          การขนส่งสินค้าลักษณะ DOOR TO DOOR มีแนวโน้มตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นซึ่งทาง หจก. แดน ผักกาด ก็เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้ เริ่มมีแผนการเจรจา ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร บริษัทชิปปิ้ง-ขนส่ง ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา  ที่จะพัฒนาร่วมมือกันเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า ให้ได้ครอบคลุมพื้นที่บริการได้ทันความต้องการให้มากที่สุดสมกับสโลแกนที่ว่า

“นึกถึงกัมพูชา  นึกถึงเราทีมงาน แดน ผักกาด”    

นาย โรจนินทร์ ชนะสินภวัฒน์กุล

ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแดนผักกาด

 ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงขอแสดงความดีใจในครั้งนี้ครับ

ข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน

 

 

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดน ผักกาดตบเท้ารับโล่รางวัลยกย่องชูเกียรติ สุดยอดนักบริหารดีเด่น (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/115252