โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ” นครสวรรค์พลบดีเกมส์ “

เปิดอ่าน 1,037 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ” นครสวรรค์พลบดีเกมส์ ” มีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน โดยจังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560 โดยการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 27 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาจากโรงเรียนภายในประเทศไทยจำนวน 25 โรงเรียน และนักกีฬาจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน จำนวน 8 โรงเรียน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประมาณ 8,000 คน ภายใต้คำขวัญ “สามัคคี สปิริต มิตรภาพ”  ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นอกจากที่จะก่อเกิดประโยชน์ใน  การพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศ ของสถาบันการพลศึกษาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี อีกทางหนึ่งด้วย

กณต  ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ” นครสวรรค์พลบดีเกมส์ “

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/114353