อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานและลานรวบรวมผลผลิต

เปิดอ่าน 730 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานและลานรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จำกัด ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราขการจังหวัดสระแก้ว นายวินัย พวงบุบผา ผู้อำนวยการผ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก ธ.ก.ส. นายธำรง ไก่ฟ้า
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายพิษณุ คล้ายเจตน์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนายสมพิศ สังข์ศิริ

ประธานกรรมการส.ก.ต.สระแก้ว จำกัด ให้การต้อนรับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้งบอุดหนุดหนุนในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและลานตากผลลิตแห่งนี้จำนวน 16,115,400 บาท และสกต.สระแก้ว จำกัด สมทบอีก 2,384,600 บาท เพื่อสร้างอาคารสำนักงานหนึ่งหลังและลานตากผลผลิตขนาด 20 ไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในจังหวัดสระแก้ว เช่น ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ช่วยให้ขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม และนำผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานและลานรวบรวมผลผลิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/112664