สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้แก่นักเรียน ถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 322 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้แก่นักเรียน ถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ….

โดยมีนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านกองโพน อำเภอนาตาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล โรงเรียนบ้านนาทราย อำเภอนาตาล โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอนาตาล โรงเรียนบ้านทรายมูล อำเภอเขมราฐ โรงเรียน บ้านโนนหนองบัว อำเภอศรีเมืองใหม่ เข้ารับเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 1,222 คน

นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางศึกษา

รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2,543 คน โดยนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ต่างซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยในประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกทั้งทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้รับ โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง.

ทศพร ก้อนแก้ว/รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้แก่นักเรียน ถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/111987