รอง ผวจ.อบ.ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย.

เปิดอ่าน 240 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

รอง ผวจ.อบ.ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย…

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม poc ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4
นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (1) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 13

ในโอกาสลงพื้นที่/ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีด้วย
เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตระการพืชผลและโครงการตำบลละห้าล้าน โดยมี นายปรีดา ชนะพลชัย ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท.ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติราชการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประขาชน
เพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
0 4534 4664 สายด่วน 1567

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว
ศดธ.จังหวัดอุบลราชธานี
ทศพร ก้อนแก้ว/รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รอง ผวจ.อบ.ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/111970