โครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจนครสวรรค์

เปิดอ่าน 382 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่อาคารเอนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด อ. เมือง จ.นครสวรรค์ นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจนครสวรรค์  ซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการความช่วยเหลือต่างๆของกระทรวงการคลังและรัฐบาล  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัดประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ รูปแบบประชารัฐ

โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  มาตรการความช่วยเหลือต่างๆของรัฐการเงินการลงทุนและการประกอบธุรกิจ และรับบริการจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมจัดบูธในงานซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการความช่วยเหลือด้านต่างๆจากรัฐและการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ มีการจัดบูธบริการและให้คำปรึกษาด้านการเงินการลงทุนการออมการประกันภัยด้านสุขภาพและปัญหาหนี้นอกระบบการจำหน่ายสินค้า Otop สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดและสินค้าภาคเกษตรต่างๆ  โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วยส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 750 คน    

ขอบคุณ/กณต  ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ/นครสวรรค์  

            


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจนครสวรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/111952