อบจ.นครสวรรค์อบรมการป้องกันอัคคีภัย

เปิดอ่าน 375 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อบจ.นครสวรรค์อบรมการป้องกันอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ประจำปี 2560 ณ บึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายวันดี กิจปรีชา รองปลัดฯ อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเปิด

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและถูกวิธีในการอพยพนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากเทศบาลนครนครสวรรค์ มาบรรยายเรื่องทฤษฏีของไฟและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟ และฝึกปฏิบัติอพยพจากอาคารสูงกรณีเกิดอัคคีภัย และการดับไฟด้วยวิธีต่างๆ อีกด้วย
ขอบคุณภาพ/ข่าว/กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อบจ.นครสวรรค์อบรมการป้องกันอัคคีภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/111938