ภาคประชาชนอำเภอสีคิ้ว ยื่นหนั้งสือผ่านพ่อเมืองโคราช จี้ให้รัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบโครงการรถไฟทางคู่ยกระดับผ่านเขตชุมชนเมือง

เปิดอ่าน 425 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ภาคประชาชนอำเภอสีคิ้ว ยื่นหนั้งสือผ่านพ่อเมืองโคราช จี้ให้รัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบโครงการรถไฟทางคู่ยกระดับผ่านเขตชุมชนเมือง ที่อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม ภาคประชาชนเขตอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบรูปแบบก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โดยมีนายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมือง (ทม.) สีคิ้ว อ.สีคิ้ว พร้อมพวก ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการค้ารวม 10 คน เดินทางมายื่นหนังสือกับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เรื่องขอให้แก้ไขการออกแบบก่อสร้างโครงการ ฯ ช่วงผ่านอำเภอสีคิ้ว เป็นทางยกระดับ

นายปรีชา ฯ นายก ทม.สีคิ้ว ฯ ในฐานะตัวแทนประชาชนเขต อ.สีคิ้ว เปิดเผยว่า ชาวสีคิ้วเห็นด้วยและยินดีกับโครงการรถไฟทางคู่ ฯ ที่รัฐบาลนำสิ่งดีๆมามอบให้พวกเรา ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชน ลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดพลังงานและเพิ่มทางเลือกในการสัญจรได้ดีที่สุด แต่การปิดจุดตัดทางข้ามรถไฟบริเวณถนนชุมค้า รวมทั้งสร้างรั้วกั้นความสูง 2 เมตร ตลอดแนว ทำให้ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ในละแวกใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ โรงพยาบาล สถาบันการเงิน สถานีตำรวจสีคิ้ว โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นย่านการค้าสำคัญ ประชากรกว่าแสนคน จะต้องประสบปัญหาคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เยียวยา บรรเทาปัญหาตัดถนนเลียบทางรถไฟและก่อสร้างทางต่างระดับรูปแบบสะพานเกือกม้าที่ชุมชนสะพานดำร่วมใจ ด้านทิศตะวันออก และชุมชนร่วมแรงร่วมใจ ทิศตะวันตก ซึ่งมีระยะห่างจากถนนชุมค้า ประมาณ 2 กม. การเดินทางข้ามทางรถไฟจากเดิมมีระยะทางไม่เกิน 100 เมตร ต้องเพิ่มระยะทางกว่า 4 กม. ทำให้ชาวสีคิ้ว ต้องประสบปัญหาการเดินทางทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งไม่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

แม้นรัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา แต่ชาวสีคิ้ว ก็มิได้รับอานิสงส์แต่อย่างใด เนื่องจากไม่ได้กำหนดจุดจอดที่ อ.สีคิ้ว เป็นเพียงเหลียวมองรถไฟความเร็วสูงแล่นผ่าน เมื่อทราบรูปแบบโครงการรถไฟทางคู่ ได้เกิดวิตกกังวลกับผลกระทบในอนาคต จึงขอให้ผู้มีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้ให้ความกรุณาพวกเราด้วย

ด้านนายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า เจตนารมณ์ของรัฐบาล ต้องการสร้างความเจริญให้พื้นที่ จ.นครราชสีมา แต่รูปแบบโครงการ ฯ เป็นทางรถไฟระดับพื้นดิน มีรั้วกั้นสองฝั่งสูง 2 เมตร จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน การเดินทางสัญจรของเมืองเปลี่ยนไป ต้นทุนการดำเนินชีวิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องละแวกทางรถไฟมีความเจริญของเมืองทั้งสองฝั่ง แม้นแก้ปัญหาสร้างทางต่างระดับ แต่ไม่ได้สร้างทุกจุดทางข้าม จึงไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนในอนาคต ขอให้รัฐบาลและ รฟท. ลงทุนเพิ่มงบปรับเปลี่ยนรูปแบบก่อสร้างให้เป็นทางยกระดับช่วงผ่านชุมชนเมือง อย่างไรก็ตามในวันที่ 20 กค. นี้ ตนพร้อมผู้แทนภาครัฐและเอกชน จะรวบรวมข้อมูล ปัญหา ข้อเรียกร้องของประชาชน เสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ขอบคุณ/อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภาคประชาชนอำเภอสีคิ้ว ยื่นหนั้งสือผ่านพ่อเมืองโคราช จี้ให้รัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบโครงการรถไฟทางคู่ยกระดับผ่านเขตชุมชนเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/111902