ผู้ว่าฯลูกชาวนาจับมือเกษตรจัดคอร์สติวเข้มศาสตร์พระราชาบริหารจัดการพื้นที่ทางเลือกทางรอด(มีคลิป)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2017 12:14
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
382 views

ผู้ว่าฯลูกชาวนาจับมือเกษตรจัดคอร์สติวเข้มศาสตร์พระราชาบริหารจัดการพื้นที่ทางเลือกทางรอด
วันที่ 11 ก.ค. 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร บริหารจัดการพื้นที่ด้านการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมภายใต้โครงการส่งเสริมระบบไร่นาสวนผสม ในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ซึ่งจัดขึ้นโดย นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดการอบรมครั้งนี้มีขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า CK HALL อ.เมืองพิจิตร โดยมีเกษตรกรจำนวน225 คน ที่เป็นเกษตรกรที่ทำนาอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม 7,517 ไร่ เข้าร่วมการอบรมเพื่อขอรับปัจจัยในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมแทนการทำนาข้าวและการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ นายวีระศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงนโยบายของทางรัฐบาลที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ซึ่งในยุคปัจจุบันสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งถ้าทำได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพรวบรวมผลผลิตได้เป็นกลุ่มหรือองค์กรก็จะทำให้มีตลาดผู้ซื้อได้อย่างแน่นอน

บรรยากาศของการจัดการอบรมในโครงการดังกล่าว ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่สังคมชาวเกษตรยอมรับว่าท่านคือ “ผู้ว่าฯลูกชาวนา”ใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันคลุกคลีอยู่กับกลิ่นโคลนสาบควายและท้องทุ่งนาปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอพียงได้มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้คู่คุณธรรมถึงการทำการเกษตรเดินตามรอยท้าพ่อ “ศาสตร์พระราชา” โดยเล่าประวัติศาสตร์การก่อกำเนิดของแผ่นดินสยามตั้งแต่อดีตที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองสละชีพ สละเลือดเนื้อ รวบรวมแผ่นดินสยามจนเป็นปึกแผ่นเป็นเอกราชไม่เคยเป็นทาสชนชาติใด อีกทั้งกษัตริย์ทุกพระองค์จากในอดีตจนถึงราชวงศ์จักรีกรุงรัตนโกสินทร์

โดยเฉพาะพระราชกรณีกิจของ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างสอนให้จำ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น คู่กับประเทศไทยมายาวนานตลอดการครองราชย์ ถึง 70 ปี พระองค์ท่านคิดและทำทุกเรื่องเพื่อเปลื้องทุกข์ให้กับราษฎรทรงสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเรื่องที่พ่อสอนให้ทำแล้วมีความสุข สอนให้อยู่กับความจริงกับเวลาที่มีค่า สำหรับการบรรยายครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรเกิดจุดเปลี่ยนทางความคิดในการดำเนินชีวิตเกษตรกร ว่า ต้องมีสติ ต้องมีความเพียร มีความอดทน คำนึงอยู่เสมอว่า “เหงื่อหายเงินก็หด เหงื่อหยดเงินก็มา” โดยตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ใกล้ตัวและสัมผัสได้ส่วนหนึ่ง ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร “ผู้ว่าฯลูกชาวนา” ก็ยืนยันว่าตลอดชีวิตที่เป็นลูกชาวนาเดินตามรอยพ่อของแผ่นดินและเดินตามรอยพ่อบังเกิดเกล้าที่เป็นชาวนาขยันหมั่นเพียรเก็บเล็กผสมน้อย ปลูกทุอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก มีมากแบ่งปัน เหลือแจกก็นำไปขาย นั่นคือ ความสุขที่แท้จริง ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : สิทธิพจน์ พิจิตร


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ผู้ว่าฯลูกชาวนาจับมือเกษตรจัดคอร์สติวเข้มศาสตร์พระราชาบริหารจัดการพื้นที่ทางเลือกทางรอด(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/110537