เตรียมความพร้อมของกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกใหญ่ในช่วงกลางเดือนพฤษาคม และต้นเดือนมิถุนายน 2559 นี้

เปิดอ่าน 343 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

การฝึกเตรียมความพร้อมของกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกใหญ่ในช่วงกลางเดือนพฤษาคม และต้นเดือนมิถุนายน 2559 นี้

1461483060571 1461483056051
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 กองเรือยุทธการทำการฝึกยุทธวิธีกองเรือ โดยทำการการฝึก FAS (Fuelling-at-sea) หรือ การรับ-ส่งของเหลวในทะเล ระหว่าง ร.ล.จักรีนฤเบศร และ ร.ล.ตากสิน การส่งกำลังบำรุงในทะเล ระหว่างเรือ-เรือ แบ่งเป็น 2 แบบคือ RAS(Replenishment-at-sea)และ FAS (Fuelling-at-sea)

1461483037411 1461483029752
RAS คือการ รับ-ส่ง พัสดุหรือของแข็งในทะเล ส่วนFAS ก็คือการ รับ-ส่ง ของเหลว แล้วก่อนที่จะเริ่มการ รับ-ส่ง ได้นั้น จะต้องมีการนำเรือเข้าแล่นขนานก่อน ซึ่งการนำเรือแล่นขนาน ถือว่าอันตรายมาก เนื่องจากเรือมีระวางขับน้ำเป็นหมื่นตัน การนำเรือจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อตลอดการเดินทาง หรืออาจเกิดในระหว่างการรับ-ส่ง สิ่งของ/ของเหลว ก็ได้ ฉนั้นทหารเรือต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ และความชำนาญ จึงต้องมีการฝึกแล้วแล้วฝึกอีก อย่างต่อเนื่อง ฝึกจำนวนชั่วโมงเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมง เพื่อสถานการณ์ในการรบจริงเพียงไม่กี่นาที เพราะเดิมพันของพวกเรานั้น คือประเทศทั้งประเทศ

ที่มา: @ครองนที


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เตรียมความพร้อมของกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกใหญ่ในช่วงกลางเดือนพฤษาคม และต้นเดือนมิถุนายน 2559 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/10911