พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง สคร.9 ปศุสัตว์โคราช และ เทศบาลนคร

เปิดอ่าน 831 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง สคร.9 ปศุสัตว์โคราช และ เทศบาลนคร ร่วมเอ็มโอยูและจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 (สคร.9) นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) นายพงษ์เลิศ สุภัทรวาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา และผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการตามมาตรการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ

นพ.ธีรวัฒน์ ฯ ผอ.สคร.9 นม. เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้า ยังเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากมีผู้ป่วยเสียชีวิตทุกปี แม้นจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งประเทศจะลดลงเหลือ 5 ราย ในปี 58 แต่กลับมามามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 59 โดยพบผู้ป่วยรายสุดท้ายที่จังหวัดสุรินทร์ ในปี 56 ซึ่งอยู่ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 และยังพบโรคในสัตว์พาหนะอย่างต่อเนื่อง ในปี 59 พบหัวสัตว์บวก 70 หัว และปีนี้ ข้อมูลถึงวันที่ 27 มีนาคม พบหัวสัตว์บวก 29 หัว โดยพบหัวสัตว์บวกประเภทสุนัขในเขต ทน. ฯ จำนวน 1 หัว จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ ฯ เพื่อการมีส่วนร่วมโดยมีข้อตกลงดังนี้ 1.สคร.9 นม.สนับสนุนวิชาการ ความรู้และแนวทางการจัดการด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่องค์กร บุคลากรเครือข่าย 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ติดตามกำกับสถานบริการสาธารณสุขในเขตเมือง โดยกำกับดูแลรักษาผู้ที่ถูกสัตว์ทำร้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานและดำเนินการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน 3.ทน.นครราชสีมา ติดตามกำกับหน่วยบริการและชุมชนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลตนเองและสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรค 4. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการติดตามป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในชุมชน วัด สถานศึกษา ตลาด สวนสาธารณะ ในเขตเมืองและร่วมกับ ทน. ฯ ทำหมัน การให้วัคซีนในสัตว์ตามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” 60 พรรษา สนองปณิธาน พิษสุนัขบ้า หมดจากไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง สคร.9 ปศุสัตว์โคราช และ เทศบาลนคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/109026