พะเยา..ส่งเสริมเกษตรกรใช้จักรกลการเกษตร ​ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ และคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย เพิ่มศักยภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

เปิดอ่าน 1,179 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

​พะเยา..ส่งเสริมเกษตรกรใช้จักรกลการเกษตร
​ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ และคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย เพิ่มศักยภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
วันที่ 5 ก.ค. 60 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้เข้าทำการส่งเสริมการบริหารจัดการ และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย แกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จังหวัดพะเยา

โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
โดยการส่งเสริมดังกล่าวเป็นรูปแบบการฝึกอบรมฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มการผลิต การบริหารจัดการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาศักยภาพการตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจสู่สากล เพิ่มศักยภาพการผลิตปละจำหน่ายสินค้าการเกษตร รวมทั้ง การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวนกว่า 300 ราย ในเขตอำเภอจุน อ.ภูซาง และอำเภอใกล้เคียง

นอกจากการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว กิจกรรมครั้งนี้ยังมีการจัดแสดงและสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร การแสดงผลงานนิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาอีกด้วย

ภาพ//สมคิด วันดี
ปัณณวิชญ์ อยูดีศูนย์ข่าวชัดประเด็นจริงพะเยารายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พะเยา..ส่งเสริมเกษตรกรใช้จักรกลการเกษตร ​ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ และคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย เพิ่มศักยภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/108980