โรงเรียนวัดดังพะเยาแข่งตอบปัญหาธรรม ครั้งที่21 วันอาสาฬหบูชา- วันเข้าพรรษา ชิงโล่รางวัล 100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

เปิดอ่าน 1,820 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

โรงเรียนวัดดังพะเยาแข่งตอบปัญหาธรรม ครั้งที่21 วันอาสาฬหบูชา- วันเข้าพรรษา ชิงโล่รางวัล 100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

วันที่5 กค.60 เวลา10.00 น.. พระเทพวิสุทธิญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ เจ้าของโรงเรียนพินิตประสาธน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา (โรงเรียนวัดมี นักเรียนทั้งชาย-หญิงและพระเณร)

จัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 21 21 สัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ.โรงเรียนพินิตประสาธน์ โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมี ตัวแทน นักเรียน 19 โรงเรียน ทั่วจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน

พระเทพวิสุทธิญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรม ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้เรื่องของธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 21 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

มีตัวแทนนักเรียนทั่วจังหวัดจำนวน19โรงเรียนมาร่วมแข่งขันชิงถ้วยรางวัล100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ผู้ดูแลโรงเรียนพินิตประสาธน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ทุกวันนี้จะพบว่ามีนักเรียนเก่ง หรือคนเก่งมีมาก คนหายากคือคนดี แต่ต้องการทั้งคนเก่งและคนดีการจัดแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนทั่วจังหวัดจำนวน 19 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันเรื่องของธรรม เ เป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ100 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ผู้ดูแลโรงเรียนพินิตประสาธน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา เป็นเรื่องที่ดีได้ให้การสนับสนุนและเป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งจะต้องมีการสานต่อตลอดไป
สัมภาษณ์พระเทพวิสุทธิญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
สัมภาษณ์ ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

ขอขอบคุณถาพ/ข่าว.ปัณณวิชญ ์อยูดี ศูนย์ข่าวชัดประเด็นจริง  พะเยารายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนวัดดังพะเยาแข่งตอบปัญหาธรรม ครั้งที่21 วันอาสาฬหบูชา- วันเข้าพรรษา ชิงโล่รางวัล 100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/108742