ร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจป่วยและพิการขาดการดูแล

เปิดอ่าน 549 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

image

 

จากกรณีที่มีการนำเสนอเรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ป่วยและพิการขาดการดูแล ออกไปทางสื่อต่างๆ สน.ห้วยขวาง จึงได้ทำการ ร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยอดีตตำรวจ ณรงค์ นุ่นมีศรี เคยช่วยราชการ สน.ห้วยขวาง อยู่บ้านวังใหญ่ ม.5 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

1.พ.ต.ท.ศาสตร์ศักดิ์ 5,000
2.ด.ต.สมบัติ 1,000
3.ดต.พิพัฒน์ 1,000
4.ดต.ไกรศักดิ์ 1,000
5.พตท.จีระพล 1,000
6.รตท.อนันต์ 1,000
7.ด.ต.หญิง ภควรรณ 1,000
8.ด.ต.มงคล 1,000                                                                            9.ร.ต.อ.วัฒนชัย 1,000
10.รตต.ภูดิศ 1,000
11.ด.ต.สังเวียน 2,000
12.ด.ต.ประจบ 1,000
13.พ.ต.ท.อุเทน 2,000
14.ด.ต.นิธิวิทย์ 1,000
15.ด.ต.หญิง ลภัสรดา 1,000
16.สตต ลัญจกร 2,000
17.พตท.สุรยุทธ 1,000
18.ด.ต.จักราวุธ 1,000
19.ด.ต.ถาวร 500
20.จสต.สันติ 500
21 ด.ต.สุรัตน์. 500
22.ด.ต.สมควร 2,000
23.รตต.วิสุทธิ์ 1,000
24.ด.ช.พิรภพ 100
25.ยายพ้อง 100
26.สตต.สุระเดช 500
27.ร.ต.อ.สมพล 1,000
28.ร.ต.อ.สุจิน (ร้อยเวร) 1,000
29.ด.ต.ชยุตพล 500
30.ร.ต.ต.ประทวน 1,000
31.ด.ต.ชาตรี 500
32.ดต.ยุทธพงษ์ 1,000
33.ดต.วิทยา 500
34.ร้านทอง 2,200
35.ส.ต.ต.พัฒนา 500
36.ร.ต.ต.พิรุณ 500
37.จ.ส.ต.พนมพร 500
38.จ.ส.ต.ไตรจเรส 500
39.จ.ส.ต.เอกชัย 500
40.ส.ต.อ.จตุพงษ์ 500
41.ด.ต.ชัยยา 500
42.ด.ต.ภูมินทร์1,000
43.ส.ต.อ.กฤษฎา 100
44.ส.ต.ต.จักรพันธ์ 500
45.ร.ต.ท.อัครเจตน์1,000
46.ปุ๊ก ร้านกาแฟ 100
47.ร.ต.ท.มานพ(พา)1,000
48.ร.ต.อ.ไกรวิชญ์ 500
49.ส.ต.ต.นฤพนธ์ 500
50.ส.ต.ต.ฐานิศ 500
51.ส.ต.ต.เทียนชัย 500
52.ด.ต.กฤชกร 1,000
53.ร.ต.ต.อาทร 1,000
54.ด.ต.พีรวัฒน์ 500
55.ส.ต.อ.ภุชงค์ 500
56.ด.ต.ประทีป 1,000
57.ด.ต.สักรินทร์ 1,000
58.ร.ต.อ.ไชยา 1,000
59.ด.ต.หญิงอุไรวรรณ 1,000
60.ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ(หนู) 500
61.ร.ต.ท.สมชาติ 1,000
62.จ.ส.ต.นพดล 500
63.ร.ต.อ.เกรียงไกร 500
64.ด.ต.วศิน 500
65.ด.ต.ธีรภพ 500
66.ร.ต.ท.ปรีดา1,000
67.ส.ต.ต.มฤคินทร์500
68.ร.ต.ต.เสวียน500
69.ร.ต.ท.ธีระศักดิ์1,000
70.จ.ส.จ.อดิศร(โล)500
71.ด.ต.สงคราม 500
72.ด.ต.วิชยานนท์1,000
73.ด.ต.จักรธร500
74.ด.ต.ภักขินัย1,000
75.พ.ต.ท.วัชรพล 1,000
76.ร.ต.อ.วรัณธร1,000
77.ร.ต.อ.บุญญฤทธิ์ 1,000
78.ด.ต.สุจิน500
79.ส.ต.ต.อิสระ500
80.ส.ต.ต.กิตติศักดิ์500
81.ร.ต.อ.รณภพ1,000
82.พ.ต.ท.ศุภชัย1,000
83.ด.ต.วิฑูร(สุวรรณฯ)1,000
84.คุณจันทิมา500
85.ด.ต.ปภังกร500
86.จ.ส.ต.ธนวัฒน์1,000
87.ร.ต.ท.วิษณุ1,000 โอนแล้ว
88.ส.ต.ต.โอภาส(พญาไท)1,000
89.ด.ต.วันนพ 500
90.ร.ต.ต.เทอดทูล1,000
91.เฮียเจี๊ยบ อู่ซ่อมรถ 455

ยอดบริจาค 77,555บาท

จ.ส.ต.ณภัทร โอนเข้าบัญชีญาติ 500 บาท

ขอขอบคุณน้ำใจพี่ๆเพื่อนตำรวจทุกๆท่าน มา ณ.ที่นี้

 

image

 

 

image

 

 

image

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจป่วยและพิการขาดการดูแล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/10797