ลำตะคอง โคราช ยังไม่พ้นวิกฤตแล้ง หวั่นประชาชนกว่า 4 แสนคน ขาดน้ำกินน้ำใช้

เปิดอ่าน 967 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ลำตะคอง โคราช ยังไม่พ้นวิกฤตแล้ง หวั่นประชาชนกว่า 4 แสนคน ขาดน้ำกินน้ำใช้ แจ้งหยุดระบายน้ำทุกกรณี ร้องขอให้ชาวนา 6 อำเภอ เลื่อนแผนปลูกข้าว ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 (ชป.8) นครราชสีมา เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน นายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์แผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำลำตะคอง

โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแกนนำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับทราบสถานการณ์น้ำดิบในเขื่อนลำตะคอง ล่าสุดมีปริมาณรวม 76.90 ล้าน.ลบ เมตร หรือ 24.46 % ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน.ลบ.เมตร เพื่อให้ประชาชนกว่า 4 แสนคน มีน้ำอุปโภค บริโภคและใช้ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพได้อย่างพอเพียง

นายโสภิญญา ฯ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า กรมอุตินิยมวิทยา ได้คาดการณ์สภาพอากาศจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง รวมทั้งในห้วงเวลาที่ผ่านมา พื้นที่ท้ายเขื่อน ฯ มีฝนตกในเกณฑ์พอใช้ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ มติ JMC จึงให้หยุดการระบายน้ำในทุกกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนสิงหาคม เพื่อกักเก็บน้ำต้นทุนให้มากที่สุด หากน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม มีปริมาณรวมเกิน 100 ล้าน.ลบเมตร ให้สนับสนุนน้ำปลูกข้าวนาปี ถ้ามีต่ำกว่าที่กำหนดให้ระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 5 ลบ.เมตร ต่อวินาที หรือวันละ 432,000 ลบ.ม.

เพื่อใช้อุปโภค บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ และจัดสรรให้การประปาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ สูบน้ำดิบได้ไม่เกินวันละ 50,000 ลบ.ม และส่งน้ำให้การประปาท้องถิ่น รวม 77 แห่ง วันละ 137,690 ลบ.เมตร อย่างไรก็ตามขอให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ส่วนภาคเกษตรกรรม ยังคงให้งดปลูกข้าวนาปรังให้ปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน ขอให้แกนนำ ฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรรับทราบโดยทั่วกัน ส่วนโครงการ ฯ ได้จัดทำป้ายไวนิลติดที่ประตูน้ำและศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกแห่ง พร้อมใช้รถกระบะติดเครื่องขยายเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น

“ ภาครัฐไม่ได้ผลักภาระให้ประชาชนและเกษตรกรเพียงอย่างเดียว ที่ผ่านมาเราพยายามประสานรับทราบปัญหาความเดือดร้อนทุกกรณีที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ เพื่อแสวงหาวิธีการต่างๆ มาใช้แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดให้ดีที่สุด ” ผอ.โครงการ ฯ กล่าว

ภาพ/ข่าว : อำนาจ อภัยภักดี นครราชสีมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ลำตะคอง โคราช ยังไม่พ้นวิกฤตแล้ง หวั่นประชาชนกว่า 4 แสนคน ขาดน้ำกินน้ำใช้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/106378