อุบลราชธานี..สมาพันธ์ลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ศดธ.อบ.

เปิดอ่าน 272 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อุบลราชธานี..สมาพันธ์ลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ศดธ.อบ.

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา11.00 น.ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐเเห่งประเทศไทยนำโดยตัวแทนพนักงานสาธารณสุข.และลูกจ้างชั่วคราว.กระทรวงสาธารณสุข..เข้ายืนหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมอุบลราชธานีเพื่อส่งต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีขอให้ลูกจ้างชั่วคราวเเละพนักงานสาธารณสุขได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณโดยตรง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวเเละพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเป็นลูกจ้างรายวันรายเดือน รวมถึงจ้างเหมาบริการโดยใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินบำรุงของหน่วยบริการในการปฎบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปจึงทำให้ลูกจ้างชั่วคราวเเละพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าจ้างเเละสวัสดิการในเรื่องต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ตัวเเทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจึงมายื่นหนังสือเรียกร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมประสานงานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไห้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตัวเเทนได้ร้องขอให้ทางรัฐบาลปรับปรุงเรื่องการได้รับเงินค่าจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาณ

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในด้านค่าจ้างเเละสวัสดิการ ซึ่งทางศูนย์ดำรงค์ธรรมจะนำส่งต่อเรื่องนี้ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจากศุภชัย นามแก้ว
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อุบลราชธานี..สมาพันธ์ลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ศดธ.อบ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/104950