องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

เปิดอ่าน 236 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันที่ 19 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนหัวถนนเหนือรัฐประชาชนูทิศ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

โดยมีนางจิตรา หมีทอง ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยนายพิศาล อินทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ นักเรียนร่วมงาน การอบรมยาเสพติดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปสู่นักเรียนเป็นอันดับแรก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน มีคณะวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าตะโก มาบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่มการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วย


ภาพ/ข่าว : กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/104931