เทศบาลนครนครสวรรค์จัดประชุมประชาคมเมืองนครสวรรค์

เปิดอ่าน 204 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เทศบาลนครนครสวรรค์จัดประชุมประชาคมเมืองนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ การจัดการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประกอบด้วยผู้แทนประชาคมในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน 3-6 ท่าน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 2 ท่าน

อีกทั้งเพื่อให้ผู้แทนภาคประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของเทศบาลนครนครสวรรค์(พ.ศ.2561-2564) เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผู้แทนประชาชน ชุมชน ชมรม สมาคม หน่วยงานราชการ สถานศึกษา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว : กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลนครนครสวรรค์จัดประชุมประชาคมเมืองนครสวรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/104921