เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจ เพื่อให้ผู้ต้องขังประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศาสนา และอยู่ร่วมกับสังคมได้

เปิดอ่าน 171 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจ เพื่อให้ผู้ต้องขังประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศาสนา และอยู่ร่วมกับสังคมได้

วันนี้ (19 มิ.ย.60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตใจ “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)รุ่นที่ 8โดยมี นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต,คณะวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 15 ศูนย์นำชัยภูเก็ตและผู้ต้องขังชายเข้าร่วมรับการอบรม

กรมราชทัณฑ์ เป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม เป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง โดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา มาเป็นการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับสภาพจิตใจผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะกลับตนเป็นคนดี คืนสู่สังคม ภายใต้นโยบาย 5 ก้าวย่าง แห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชทัณฑ์ ก้าวที่ 5 “การสร้างการยอมรับจากสังคม “

เรือนจำภูเก็ตได้จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ได้จัดการอบรม รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิน 100 ชั่วโมง มีผู้ต้องขังชายเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่น สร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน และการตัดสินใจ สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในกรอบของศาสนา สามารถปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกับสังคมได้ ทั้งในขณะต้องโทษ และเมื่อได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษไปแล้ว

 

ภาพ / ข่าว  ปชส.จังหวัดภูเก็ต

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจ เพื่อให้ผู้ต้องขังประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศาสนา และอยู่ร่วมกับสังคมได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/104898