เอไอเอส ร่วมงาน อสม.ออนไลน์ คว้ารางวัลระดับโลกนานาชาติ.

เปิดอ่าน 320 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เอไอเอส ร่วมงาน อสม.ออนไลน์ คว้ารางวัลระดับโลกนานาชาติ.

ประเทศไทย ได้รับรางวัลนวัตกรรมไทย “อสม.ออนไลน์” จากเวทีโลก เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมส่งเสริมระบบสาธารณสุข ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันให้ อสม. 1 ล้านคนทั่วประเทศมีสมาร์โฟนใช้ครบและใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ได้

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี ) พร้อม ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมงาน “อสม.ออนไลน์” นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้จัดประกวดโครงการ WSIS Project Prizes 2017 ให้กับประเทศสมาชิก ITU ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิทเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมโลกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเกิดความร่วมมือระดับโลก โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี ) กล่าวว่า การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการนำเทคโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆของประเทศจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทยให้ดีขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เช่นเดียวกับการสร้างแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ที่ได้รับการโหวตจากทั่วโลก 1.1 ล้านโหวตจาก 90 โครงการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ที่สร้างเครือข่ายทางสังคมส่งเสริมระบบสาธารณสุขและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอนาคตจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศทุกหมู่บ้าน 74,965 หมู่บ้านภายในปีหน้า เพื่อไทยจะเข้าสู่ยุค 4.0 โดยสมบูรณ์ จนเกิดการลงจากภาคเอกชนด้านโทรคมนาคมและบริการต่างๆ

ขณะที่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะทำให้การบริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าให้ประชาชนมีสุขภาพและระบบสาธารณสุขดี โดยเน้นความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้บริการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพของประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมี อสม. 1 ล้านคน ในพื้นที่กว่า 10,000 หมู่บ้าน มีอายุเฉลี่ย 60 ปี ประมาณ 200,000 คน แต่มีคุณภาพ และใช้สมาร์ทโฟนประมาณร้อยละ 20-30 ในอนาคตจะพัฒนาให้มีสมาร์ทโฟนครบทั้งหมด โดยค่ายมือถือต่างๆจะช่วยให้ราคามือถือถูกลง เพื่อให้ อสม.ใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มากขึ้น
ขอขอบคุณภาพจาก บ.เอไอเอส.และกรมประชาสัมพันธ์

 

 

ทองสุข สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เอไอเอส ร่วมงาน อสม.ออนไลน์ คว้ารางวัลระดับโลกนานาชาติ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/104889