สหกรณ์ศรีสะเกษจัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ธนาคารสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 272 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สหกรณ์ศรีสะเกษจัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ธนาคารสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๐

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดอบรมโครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมธนาคารสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๐ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้แก่สมาชิกของธนาคาร ตลอดจนแนวทางในการดำเนินกิจกรรมลดต้นทุน ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชน

กำหนดจัดอบรม ฯ จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ ๑ ผู้นำสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด จำนวน ๓๐ คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๓๔ คน จัดประชุมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด
รุ่นที่ ๒ ผู้นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม สังกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน ๓๐ คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๓๔ คน จัดประชุมในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การดำเนินการธนาคารสินค้าเกษตร จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนและสามารถช่วยเหลือเกษตรกร กรณีไม่มีเงินทุน หรือ ต้องกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงจนอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคารสิ้นค้าเกษตรที่มีขึ้น จะช่วยบรรเทา ช่วยเหลือเกษตกร ให้สามารถใช้คืนเงินกู้ได้ในฤดูการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป โดยธนาคารอาจรับ ฝาก ถอน ให้กู้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสิ้นค้าเกษตรนั้นได้ โดยให้มีการจัดทำบัญชีรับ ฝาก ถอน กู้ยืม และมีกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของชุมชนและธนาคารสินค้าเกษตร นั้น ๆ


สมปอง : ภาพ/ข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สหกรณ์ศรีสะเกษจัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ธนาคารสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/104853