ป.กก.ทันกระแสโลก จีบพี่น้องจีนเที่ยวเชียงใหม่ ยืนยัน ประทับใจ ปลอดภัย ไร้อุปสรรค

เปิดอ่าน 305 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ป.กก.ทันกระแสโลก จีบพี่น้องจีนเที่ยวเชียงใหม่ ยืนยัน ประทับใจ ปลอดภัย ไร้อุปสรรค

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานการประชุมร่วมกับ นายหวัง เซียนเฟิ่ง รองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน หรือ China National Tourism Administration : CNTA ในการประชุมคณะประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไทย-จีน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายไทยนำโดย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากภาคเอกชน ฝ่ายจีนนำโดยนายหวังฯ รองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน อธิบดีที่กำกับดูแลด้านการท่องเที่ยว และผู้แทนจาก CNTA ทั้งจากปักกิ่ง และผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนที่กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-จีน ตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน โดยให้การเคารพกฎหมายระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย การเดินทางเข้าร่วมการประชุมของระดับผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวของจีนในครั้งนี้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการบริหารดูแลอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจีน โดยฝ่ายจีนให้ความสนใจกับการดูการบริหารจัดการของตำรวจท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของไทยที่พัทยาและจังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวไทย จำนวน 8,757,466 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.34 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีรายได้ จำนวน 438,782.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.20 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนในปี 2560 (ม.ค.-พ.ค.60) มีนักท่องเที่ยวจำนวน 3,949,349 คน รายได้ จำนวน 201,073.35 ล้านบาท

ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวไทยไปท่องเที่ยวจีน ในปี 2559 จำนวน 637,386 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.72 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา รายจ่าย จำนวน 21,572.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.92 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
“เชื่อมั่นว่า ผลการประชุมคณะประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไทย-จีน ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจีน ในการเป็นกระบอกเสียงไปยังประชาชนชาวจีน โดยคาดว่า การประชุมดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มที่จะไปจีนมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมเศรษฐกิจอันดีของทั้งสองประเทศ พร้อมย้ำความพร้อมของไทยในการให้ความช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยอย่างเสรี พร้อมความประทับใจไร้ซึ่งอุปสรรคในการเดินทาง” ปลัดท่องเที่ยวฯ กล่าวทิ้งท้าย


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ป.กก.ทันกระแสโลก จีบพี่น้องจีนเที่ยวเชียงใหม่ ยืนยัน ประทับใจ ปลอดภัย ไร้อุปสรรค

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/104670