เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดประกวดคัดลายมืองามตามอย่างไทย ประจำปี 2560(มีคลิป)

วันที่ 17 มิถุนายน 2017 14:01
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
395 views

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดประกวดคัดลายมืองามตามอย่างไทย ประจำปี 2560

หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายภาสพล ไกรเกตุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมือง ร่วมมอบเงินรางวัล เกียรติบัตร และโล่รางวัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวด คัดลายมืองามตามอย่างไทย ประจำปี 2560

เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถของตนเองและคัดลายมือได้ถูกต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของลายมือ และมีรูปแบบการคัดลายมือที่เป็นไปในแนวเดียวกัน นักเรียนรู้จักรักในภาษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ในระดับปฐมวัย จำนวน 9 โรงเรียน และในระดับชั้นประถมศึกษา (ป1. –ป.3) จำนวน 11 โรงเรียน

ข่าว /ภาพ : มนสิชา คล้ายแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดประกวดคัดลายมืองามตามอย่างไทย ประจำปี 2560(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/104389