จ.เพชรบูรณ์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสองข้างถนน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา(มีคลิป)

วันที่ 14 มิถุนายน 2017 20:19
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
533 views

จ.เพชรบูรณ์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสองข้างถนน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ที่วัดสนธิกรประชาราม ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 มีนายสมบัติ กิ่งไทร กำนันตำบลสะเดียง กล่าวต้อนรับประธาน จากนั้นประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

จากนั้น นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง กล่าวรายงานว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.สะเดียงได้ร่วมบูรณาการจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร รวมทั้งเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร พื้นที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เช่นบริเวณสองข้างทาง บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ เป็นการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางให้มีทัศนียภาพร่มรื่น สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มากขึ้น

ทั้งนี้ได้กำหนดปลูกต้นทรงบาดาล จำนวน 600 กล้า บริเวณสองข้างถนน ระยะทาง 3 กิโลเมตร สำหรับต้นทรงบาดาลหรือต้นขี้เหล็กหวานนั้น เป็นไม้มงคล พบเห็นโดยทั่วไป ตามอาคารบ้านเรือน สวนสาธารณะต่างๆ ทรงบาดาลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ทรงพุ่มมีการแตกกิ่งก้านสาขามากและแน่นทึบ ใบเป็นใบรวมออกเป็นแผงบนก้านใบ แผงใบยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ใบเรียบอยู่บนแผงเป็นคู่มีประมาณ 8-12 ใบ ออกดอกเป็นช่อตามส่วนยอดของลำต้น มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบน ๆ ออกเป็นช่อ ฝักเป็นคลื่น คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เพราะทรงบาดาลคือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาล

และยังมีบางคนกล่าวว่าทรงบาดาลหรือ ทรงบันดาล คือการเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ และยังมีความเชื่ออีกว่าจะทำให้มีทองมาก เพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดปี ลักษณะดอกขณะบานมีสีเหลือง เรืองรองดั่งทองอำไพ ต้นทรงบาดาลนั้นจะผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งตลอดปี
ข่าว /ภาพ : มนสิชา คล้ายแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จ.เพชรบูรณ์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสองข้างถนน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/103940