เปิดใจ..ปลัดฯ พงษ์ภาณุ” หลังรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ การกีฬา

เปิดอ่าน 203 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
เปิดใจ..ปลัดฯ พงษ์ภาณุ” หลังรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ การกีฬา
– การมาสู่ตำแหน่ง
ตอบ..ต้องกราบขอบพระคุณที่ทางรัฐบาล และ ท่านรองนายกฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ที่ให้ความไว้วางใจในการทำหน้าที่ตรงจุดนี้  โดยหลักการแล้วมีการแต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกฯ ทั้ง 6 ท่าน และผมเป็นหนึ่งในนั้นที่รับผิดชอบงานด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ กีฬา ซึ่งขึ้นตรงกับท่านรองนายกฯธนะศักดิ์
– หน้าที่รับผิดชอบมีอะไรบ้าง
ตอบ..แน่นอนครับตำแหน่งและหน้าที่ย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบ ซึ่งผมจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในความรับผิดชอบเพื่อโปรโมท สนับสนุน งานทั้ง 3 ส่วนคือ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ กีฬา ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของรัฐบาล และสังคมได้
– โครงการในอนาคตที่วางไว้
ตอบ..ด้านท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรที่สำคัญในการหารายได้เข้าประเทศ ดังนั้น
เราต้องควบคุมรายได้นั้นให้เข้ามาอย่างถูกต้องและกระจายสู่ภาคสังคมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ด้านวัฒนธรรมประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมากถึงมากที่สุด เรามีศิลปวัฒนธรรมมายาวนานเกือบหนึ่งพันปี เราจะต้องรักษาและดำรงอัตลักษณ์ที่ดีนั้นต่อไป
ด้านกีฬานั้น แน่นอนที่สุดว่าคนไทยทุกคนมีกีฬาอยู่ในสายเลือดและผมเชื่อว่า คนไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก อย่างล่าสุดเรามีมือ 1 ของโลกทั้ง 2 เม คือ น้องเมแบทมินตัน และโปรเม จากกีฬากอล์ฟ ดังนั้นเราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่เยาวชนและคนไทยทุกคนครับ
– ประเด็นอื่นๆที่ท่านอยาก
ตอบ..ผมจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประชาชน และ ประเทศชาติครับ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดใจ..ปลัดฯ พงษ์ภาณุ” หลังรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ การกีฬา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/103875