ผู้ใหญ่ใจดีจากสโมสรโซรอฟซิมิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนลดุสิตแห่งประเทศไทย (มีคลิป)

เปิดอ่าน 285 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผู้ใหญ่ใจดีจากสโมสรโซรอฟซิมิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนลดุสิตแห่งประเทศไทย ไลออนส์สุรนารี ภาค 310 อี มิตรนครราชสีมาสงเคราะห์ (หลินซิง) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในนักเรียนหญิงโคราช

ที่โรงแรมศรีพัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน Miss Aison Owen นายกสโมสรโซรอฟซิมิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนลดุสิตแห่งประเทศไทย พร้อมนางเกษสุรีย์ ชีพธรรมกุล นายกสโมสรไลออนส์สุรนารี ภาค 310 อี นางพรหยก องค์จินดาพิพัฒน์ นายกสมาคมมิตรนครราชสีมาสงเคราะห์ (หลินซิง) และนายพุฒิพงษ์ ธีรธรรมรัตน์ ประธานศูนย์โครงการกองทุนระหว่างประเทศ ร่วมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 และ 6 ปี ต่อเนื่อง ครั้งที่ 20 นักเรียนหญิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลการเรียนดี มีพฤติกรรมเยี่ยม แต่ฐานะยากจน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาทุนละ 4 พันบาทจำนวนและระดับอุดมศึกษา ทุนละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 ทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับต้น จนถึงมหาวิทยาลัย และเป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติเยี่ยมแต่มีฐานะยากจน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สร้างโอกาสให้สตรีเพศ มีความทัดเทียม หาความรู้พัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคมโลกในอนาคต

สโมสรโซรอฟทีมิสท์เป็นองค์กรสตรีอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย สโมสรในเครือกว่า 2,600 แห่ง ประกอบด้วยสมาชิกประเทศทั่วโลกทั้งหมดกว่า 86,000 คน เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญในสาขาอาชีพต่างๆ มากมาย และทุก 4 ปี สโมสรโซรอฟทีมิสท์ได้จัดทำโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่มวลสมาชิกทั่วโลกกันมากมาย อาทิ บริจาคเป็นสาธารณกุศล ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศมวลสมาชิกทั่วโลกเป็นประจำ
ขอบคุณภาพ/ข่าว : มงคล พระภูจำนงค์ , อำนาจ ภัยภักดี นครราชสีมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ใหญ่ใจดีจากสโมสรโซรอฟซิมิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนลดุสิตแห่งประเทศไทย (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/103331