ผศ.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันหมากรุกไทย (มีคลิป)

เปิดอ่าน 356 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผศ.มานิตย์  สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการแข่งขันหมากรุกไทยในระดับเยาวชนมาหลายครั้งแล้ว ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มุ่งคิดที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีการเล่นกีฬาพื้นบ้านของไทย

และเป็นการพัฒนาการแข่งขันไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และพัฒนาสืบไป โดยมีการแข่งขันในรุ่นต่างๆ ดังนี้ การจัดแข่งขันเยาวชนระดับชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชายและหญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชายและหญิง รวมถึงนำเอาหมากรุกฝีมือดีระดับเยาวชนของประเทศมาร่วมทำการแข่งขัน เพื่อหาเยาวชนสุดยอดเซียน มีการจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย จัดอันดับในครั้งนี้มีเงินรางวัลรวมเกือบ 100,000 บาท และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศให้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุก จึงได้มีการจัดการแถลงข่าวขึ้น

ขอบคุณ..กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผศ.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันหมากรุกไทย (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/102965