พะเยา จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2/2560

เปิดอ่าน 1,257 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พะเยา จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2/2560
สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ภาค 10 ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ศาลากลาง จ.พะเยา

วันที่ 10 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดภาค 10 ครั้ง ที่ 2 / 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และ จ.พะเยากว่า 700 คน
โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามข้อบังคับสภากาชาตไทย ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอภายในภาค ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และหน้าที่สำคัญที่สุด คือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือ ทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ข่าว/ภาพ : ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ศูนย์ข่าวพะเยารายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พะเยา จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2/2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/102809