ชาวโคกกรวดเมืองโคราช จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตน์ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,268 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ชาวโคกกรวดเมืองโคราช จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตน์


ที่วัดหนองหว้า ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา นายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศบาลตำบลโคกกรวด นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยมีคลากรโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และชาวตำบลโคกกรวด เทศบาลตำบลโคกกรวดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จุดประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม ได้เกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย และส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกกรวด ในการจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างสูงสุด

นายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศบาลตำบลโคกกรวด ได้เปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งเป็นการร่วมมือโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และเทศบาลตำบลโคกกรวด เพื่อเป็นการกระตุ้นกระแสการออกกำลังกาย

โดยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้เส้นทางที่ใช้ปั่นจักรยานระยะทาง 10 กิโลเมตร และในวันนี้ใช้พื้นที่ในตัวตำบลโคกกรวด จุดเริ่มต้นที่วัดหนองหว้า ปั่นรอบสระน้ำวัด 3 รอบ วิ่งผ่านตลาดโคกรวด ไปบ้านสระมโนรา ปั่นย้อนมาไปยังบ้านละลมหม้อ การปั่นจักรยาน ครั้งนี้ ไม่มีการแข่งความเร็ว แต่จะปั่นไปเป็นขบวน ส่วนการปั่นจักรยานจะปั่นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 นาฬิกา เส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นในตัวตำบล ส่วนท่านใดสนใจสามารถมาร่วมออกกำลังกายได้ตามวันดังกล่าว

ขอบคุณ..อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชาวโคกกรวดเมืองโคราช จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตน์ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/102532