โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต2 จัดกิจกรรม”พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 กันอย่างคึกคัก”

เปิดอ่าน 1,475 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต2 จัดกิจกรรม”พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 กันอย่างคึกคัก”

วันที่8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.นายอนันชัย พูพิลึก นายก อบต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็นประธานในพิธี

และร่วม โครงการ พิธีไหว้ครู ของโรงเรียนบ้านกะสัง ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ณ.ศาลาการเปรียญวัดกะสังอัตตะนันท์ ซึ้งมี ผอ.โรงเรียน และคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักจำนวนมาก

นอกจากโรงเรียนบ้านกะสังแล้ว ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูในวันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา เช่นโรงเรียนบ้านรัตนะ เป็นต้น
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างจิตสำนึก ให้นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงถึงความเคารพนพน้อม และ ระลึกถึงบุญคุณครู-อาจารย์ เป็นการสืบสานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครู/อาจารย์ กับ ลูกศิษย์ เกิดความสามัคคีในหมู่นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์


ขอบคุณภาพ/ข่าว/ อนันชัย พูพิลึก อปม.สก.


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต2 จัดกิจกรรม”พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 กันอย่างคึกคัก”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/102299