อุบลราชธานี….สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดค่ายจริยธรรม รุ่นที่ ๒ /๒๕๖๐ “ก้าวใหม่…ใจพอเพียง…ตามรอยพ่อ”

เปิดอ่าน 1,199 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อุบลราชธานี….สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดค่ายจริยธรรม รุ่นที่ ๒ /๒๕๖๐ “ก้าวใหม่…ใจพอเพียง…ตามรอยพ่อ”

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายจริยธรรม รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

“ก้าวใหม่…ใจพอเพียง…ตามรอยพ่อ” การปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมการจนา ภิเษก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม ๑๐๔ คน

ชึ่ง นางสาวนฤมล แสนทวีสุข หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับ เกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการฯ ภาคีเครือข่าย คณะ อาสาสมัครคุมประพฤติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ในวันแรกมีกิจกรรมดังนี้


◆ การบรรยายภารกิจ ๔ ก ..”ไม่มีเรา-ท่านติดคุก “และนโยบายซ่อม-สร้าง กับการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี โดยผอ.ไพรัชฯ
◆การป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาสังคม โดย ร.ต.ท.พิสิษฐ์ เหล่าสิงห์ (สภ.เมืองอุบลฯ)
◆โรคและการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยนางระพีพรรณ พิสิตพยัฒ (รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ)
◆ภาคค่ำมีบุคลากรสำนักงานฯ จำนวน ๓๐ คนเข้า ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นนั่งสมาธิฟังธรรม ตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริต จากพระอาจารย์เสรี ธมมธโร หัวหน้า ศูนย์ ์ปฎิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

ขอบคุณภาพ/ข่าว..ทศพร ก้อนแก้ว


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อุบลราชธานี….สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดค่ายจริยธรรม รุ่นที่ ๒ /๒๕๖๐ “ก้าวใหม่…ใจพอเพียง…ตามรอยพ่อ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/102288