กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐแก่อนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เปิดอ่าน 915 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐแก่อนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (8 มิ.ย.60) ห้องพุตตาลโรมแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐของคณะกรรมการแก้ไปปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ(กบร.) จัดโดย สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยา(กบร.จังหวัดพะเยา) และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 170 คน

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อำนาจหน้าที่ แนวทางการดำเนินงานของ กบร. การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ข้อพิพาทได้รับการแก้ไขมีข้อยุติที่ราษฎรยอมรับและพึงพอใจ

ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดพะเยาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดย นายสมชาย ศิริสมฤทัย ผู้อำนวยการสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ที่ดินของรัฐ มาตรการการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ และตอบปัญหาข้อซักถามแก่ผู้เข้าสัมมนา

ขอบคุณภาพ/สมคิด วันดี
ปัณณวิชญ์ อยู่ดีศูนย์ข่าวชัดประเด็นจริงพะเยา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐแก่อนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/102275