สหกรณ์จังหวัดกระบี่จัดงานวันสหกรณ์นักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯประจำปี 2560(มีคลิป)

เปิดอ่าน 989 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

สหกรณ์จังหวัดกระบี่จัดงานวันสหกรณ์นักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯประจำปี 2560


เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (7 มิ.ย.60) ณ.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯประจำปี 2560 โดยมีนายสถาพร วังบุญคง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน


นายสถาพร วังบุญคง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า การจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯประจำปี 2560 จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแพร่ขยายระบบสหกรณ์ โดยทรงรับสั่งต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่ขยายต่อไป และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์


สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการบัญชีสหกรณ์โรงเรียน การจัดทำบัญชีของสหกรณ์นักเรียน การประกวดเรียงความ การประกวดผลิตภัณฑ์นักเรียน การประกวดวาดภาพ นอกจากนั้น ได้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร ผลการประกวดเรียงความเรื่องสหกรณ์กับชีวิตประจำวันของฉัน ผลการประกวดการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน ผลการประกวดวาดภาพ
ขอบคุณ…

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

 

 


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สหกรณ์จังหวัดกระบี่จัดงานวันสหกรณ์นักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯประจำปี 2560(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/101939