ม.ราชภัฏอุบลฯ ส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 4

เปิดอ่าน 1,399 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ม.ราชภัฏอุบลฯ ส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 4

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยศูนย์จีนตะวันตกศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่จีน ณ จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดพิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และผู้แทนจากโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยศูนย์จีนตะวันตกศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินการ “โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – จีน” มาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4

ซึ่งทูตภาษาและวัฒนธรรมเหล่านี้จะไปประจำอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย เพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนหรือบุคลากร ในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเดินทางกลับประเทศจีน นอกจากนี้ยังจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและชาวจีนมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถเชื่อมโยงสู่มิติทางการค้าการลงทุนในอนาคตได้อีกด้วย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมในพิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ในระดับประเทศ โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและกล่าวขอบคุณหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และต่อเนื่อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ปชส.ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ม.ราชภัฏอุบลฯ ส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 4

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/101366