อำเภอละหานทรายจับมือกับชมรมปั่นจักรยานละหานทราย จัดโครงการ “ปั่นชมเมืองละหานทราย ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียง

เปิดอ่าน 1,205 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อำเภอละหานทรายจับมือกับชมรมปั่นจักรยานละหานทราย จัดโครงการ “ปั่นชมเมืองละหานทราย ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. หน้าที่ว่าการอำเภอละหานทราย นายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอละหานทราย เป็นประธานกล่าวเปิดงานในกิจกรรมปั่นชมเมืองละหานทราย ครั้งที่1 ซึ่งการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ อำเภอละหานทรายร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยานละหานทรายกว่าหนึ่งพันคันจัดโครงการปั่นชมเมืองละหานทรายขึ้นเป็น ครั้งที่1

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมความสมานฉันท์และปรองดองในสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมในการใช้น้ำมันในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย สำหรับระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันนั้นมีระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร บรรยากาศภายในงานจะมีการออกบูธสินค้าเกี่ยวกับจักรยาน ราคาถูกพิเศษ ในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิตนักศึกษา พ่อค้าประชาชน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

/พิรุณ วัฒนกุล ถ่ายภาพ
/ภัทรพงศ์ ช้างเขียว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอละหานทรายจับมือกับชมรมปั่นจักรยานละหานทราย จัดโครงการ “ปั่นชมเมืองละหานทราย ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/101277